Umut Özel    About    Archive    Feed

C# Span ve Memory

.Net, yönetilen bir platform, yani bellek erişimi ve yönetimi güvenli ve otomatik yapılır. Tüm tipler CLR tarafından yönetilir, bellek stack ya da yönetimli havuzdan sağlanır.

Platform çağrıları yapmak, düşük seviye kod yazmak ya da performansın dibine vurmak istediğimizde bize ufaktan engel olur, eski zamanlardan alıştığımız C ve C++ gibi dillerin aksine. Burada devreye yönetilmeyen belleğe Marshal ile erişim giriyor ve .Net gözünde bu işlem güvenli değil (unsafe).

Belleğe erişimimiz 3 şekilde olabilir:

Bu tür bellek erişimlerinin hepsini fixed, stackalloc, Marshal, unsafe gibi özel belirteçler ile yapabiliyoruz, dilin bize sağladığı doğal bir yapı yok.

Diğer bir sorun da lanetli string erişimleri, bazı çalışmalarda çalışan .Net programlarının %95 kadar işlemi string işlerine harcadığı görülmüş. Sonarqube gibi araçlar boş yere StringBuilder kullanın diye ağlamıyor. Bu konuyu biraz açalım, string bir immutable tiptir, yani içeriğini asla değiştiremezsiniz. Dolayısıyla yaptığınız her işlem kopyalama ile sonuçlanır. Büyük değerler için kabus gibi sonuçlar doğurabilir.

Span<T>

.Net Core 2.1 ve C# 7.2 ile kullanıma açılan Span işte tüm bu sıkıntılarımıza bir çözüm getiriyor.

Span bir Stack özel tip (ref struct). Ardışık belleği işaret edebilmemizi sağlıyor. Bu işi de kabaca bir bellek işaretçisi ve uzunluk değerini tutarak yapıyor. Aşağıdaki gibi:

public readonly ref struct Span<T>
{
 private readonly ref T _pointer;
 private readonly int _length;
 ...
}

Span

Aşağıdaki gibi oluşturabiliyoruz:

Span<char> span1 = new char[] { 's', 'p', 'a', 'n' };

Span<byte> span2 = stackalloc byte[50];

IntPtr array = new IntPtr();
Span<int> span3 = new Span<int>(array.ToPointer(), 1);

Şimdi esas harika kısım, istersek bir indeks değerini değiştirebiliriz ya da değerin bir kısmını işaret eden başka bir Span dönebiliriz.

Span<char> span = new char[] { 's', 'p', 'a', 'n' };
// ilk karaktere işarete bir işaretçi
// ref konusuna daha önceki bir yazımda değinmiştim
ref char first = ref span[0];
// değiştirelim ilk karakteri
first = 'S';
// artık "Span".
Console.WriteLine(span.ToArray());


// ilk karakteri atlayan ayrı bir Span oluşturalım
Span<char> span2 = span.Slice(1);
// artık elimizde "pan" var
Console.WriteLine(span2.ToArray());

Slice ile daha hızlı çalışan bir Trim metodu yazalım.

private static void Main(string[] args) {
  var test = "  Hello, World! ";
  Console.WriteLine(Trim(test.ToCharArray()).ToArray());
}

private static Span<char> Trim(Span<char> source) {
  if (source.IsEmpty)
    return source;

  int start = 0, end = source.Length - 1;
  char startChar = source[start], endChar = source[end];

  // baş ve sondan içeri doğru ilerleyip boşluk ile karşılaştıkça indeksleri düzenliyoruz
  while ((start < end) && (startChar == ' ' || endChar == ' ')) {
    if (startChar == ' ') {
      start++;
    }

    if (endChar == ' ') {
      end;
    }

    startChar = source[start];
    endChar = source[end];
  }

  // artık elimizde hangi bölümü alacağımız bilgisi var
  return source.Slice(start, end - start + 1);
}

Bu kodların yazımında hiç bir string kopyalanmamıştır!

Sonuçta Trim ile ayrı bir parçayı işaret edeceğiz:

Slice Span

Bir de işaretçi ile kullanım görelim:

IntPtr ptr = Marshal.AllocHGlobal(1);
try
{
 Span<byte> bytes;
 unsafe { bytes = new Span<byte>((byte*)ptr, 1); }
 bytes[0] = 42;
 Assert.Equal(42, bytes[0]);
 Assert.Equal(Marshal.ReadByte(ptr), bytes[0]);
 bytes[1] = 43; // Throws IndexOutOfRangeException
}
finally {
  Marshal.FreeHGlobal(ptr);
}

Span’ın bir işaretçi ve uzunluk bilgisinden oluştuğunu söylemiştik. Yukarıdaki kodda:

Bana Benchmark göster!

Tabi ne faydası var sorusunu da cevaplamak lazım. Kendi yapmadığım internetten bulduğum bir iki benchmark sonucu aşağıdaki gibi:

BenchmarkDotNet=v0.11.3, OS=Windows 10.0.16299.904 (1709/FallCreatorsUpdate/Redstone3)
Intel Core i7-8700 CPU 3.20GHz (Coffee Lake), 1 CPU, 12 logical and 6 physical cores
Frequency=3117197 Hz, Resolution=320.8010 ns, Timer=TSC
.NET Core SDK=3.0.100-preview-010184
 [Host]   : .NET Core 2.2.2 (CoreCLR 4.6.27317.07, CoreFX 4.6.27318.02), 64bit RyuJIT
 DefaultJob : .NET Core 2.2.2 (CoreCLR 4.6.27317.07, CoreFX 4.6.27318.02), 64bit RyuJIT


          Method |   Mean |   Error |  StdDev | Ratio |
-------------------------- |----------:|----------:|----------:|------:|
    GetLastNameWithSpan | 14.04 ns | 0.1531 ns | 0.1357 ns | 0.11 |
 GetLastNameUsingSubstring | 39.64 ns | 0.8045 ns | 1.0740 ns | 0.32 |
        GetLastName | 125.04 ns | 2.4991 ns | 4.2436 ns | 1.00 |

https://www.stevejgordon.co.uk/an-introduction-to-optimising-code-using-span-t

Span Benchmark https://medium.com/@antao.almada/how-to-use-span-t-and-memory-t-c0b126aae652

Span için stack özel bir tip demiştik. Yani ref struct için varolan tüm kısıtlar Span için de geçerli. Yani boxing ya da bir sınıf içinde üye değer olamıyor. Bunun ilk bakışta akla gelmeyebilecek yan etkileri olabiliyor.

async Task DoSomethingAsync(Span<byte> buffer) {
  buffer[0] = 0;
  await Something();
  buffer[0] = 1;
}

Bildiğiniz gibi asenkron çağrıların devam kısmı (await sonrası) scope koruyabilmek için lokal değişkenleri üye (field) olarak içeren geçici bir tip ile çalışır. Hadi biraz açalım, kodu tamamen kafadan uyduruyorum:

async Task DoSomethingAsync(Span<byte> buffer) {
  buffer[0] = 0;
  var scope = new { buffer = buffer };
  var somethingStateMachine = new AsyncStateMachine(scope, Something);
  while(!somethingStateMachine.Done) { }
}

class AsyncStateMachine {

  AsyncStateMachine(scope: object, func: () => _) {
    // ...
  }
}

Kodun çok saçma olmasını kenara bırakırsak sonuçta buna benzer bir iş yapılıyor. Biraz önce de ref struct kısıtları geçerli demiştik. Burada Scope için oluşturulan objeye Span eklenemeyeceğinden await sonrası eski Span’ı kaybediyoruz.

Memory<T>

Tam burada Memory devreye giriyor. Memory için Span kapsayıcı tipi diyebiliriz. Kodu basitçe aşağıdaki gibi:

public struct Memory<T> {
  OwnedMemory<T> _owned;

  public Memory(OwnedMemory<T> owned) { ... }
  public Span<T> Span => _owned.Span;
}

public class OwnedMemory<T> {
  void* _ptr;
  T[]  _array;
  int  _offset;
  int  _length;

  public Span<T> Span => _ptr == null
                 ? new Span<T>(_array, _offset, _length)
                 : new Span<T>(_ptr, _length);

  public void Dispose() {
    _ptr = null;
    _array = null;
  }
}

Böylece Stack ile sınırlı kalmayan Heap üzerinde tutabildiğimiz ve aynı özelliklere sahip bir tipe kavuşuyoruz.

Span ve Memory ile projeler üzerinde yapacağım değişiklikler ve deneylerimin sonuçlarını da ileride paylaşırım.

Mutlu kodlamalar.

comments powered by Disqus